Rak

Rak nastane zaradi nepopravljive spremembe v celičnem jedru

Rak, s tujko ga poimenujemo tudi maligni tumor ali malignom, je vrsta bolezni, ki nastane zaradi spremembe v celičnem jedru, ki je nepopravljiva. Lahko se to zgodi v telesnih ali pa spolnih celicah. Spremenjene gene se lahko podeduje, lahko pa nastanejo skozi življenje samo. O dednem raku govorimo tedaj, kadar se mutacija s staršev prenese na potomce in ti zbolijo. Na sploh pa je genetsko pogojenih rakov malo, približno 5 % vseh.

Praktično se torej lahko katera koli celica v telesu spremeni v rakavo. Rakave bolezni pa glede na vrsto tkiva delimo v štiri večje skupine. To so karcinom, sarkom, levkemija, limfom.

V vsakem organu lahko vznikne rak

Glede na omenjeno, torej rak lahko vznikne v prav vsakem našem organu. Na sploh pa je bolezen ob diagnozi lahko majhna, komajda vidna sprememba. Lahko pa se rak že vrašča v sosednja tkiva, se širi v bezgavke ali pa v bolj oddaljene organe.

Kliniki glede na razširjenost rakave bolezni delijo v več stadijev, in sicer po različnih sistemih. V samih registrih za opredelitev bolezni pa se najpogosteje uporablja poenostavljeno razvrščanje, in sicer v eno od treh skupin. To so omejena bolezen, regionalno razširjena bolezen ter oddaljeno razširjena bolezen.

Primarna preventiva za raka

Seveda se rak lahko preventivno preprečuje. Znane so primarna, sekundarna in terciarna preventiva. Primarna pomeni preprečevati zbolevanja za rakom. Obsega pa odkrivanje nevarnih dejavnikov, ki povzročajo, da rak nastane. Pri tem sta ključnega pomena tudi vzgoja ter izobraževanje, saj ljudje ozaveščata, kako naj ravnajo, da bodo živeli bolj zdravo, posledično pa si bodo zmanjšali tudi ogroženost z rakom.

Raziskave kažejo na to, da večina dejavnikov, s katerimi se rak povezuje, izhaja prav iz delovnega in življenjskega okolja. Za sekundarno preventivno pa je značilno, da poskuša poskrbeti za čim prejšnje odkrivanje raka. Dejstvo je, da se rak lahko uspešneje pozdravi, če je odkrit v zgodnji fazi.

Read More