Filter za vodo

Kaj so vodni filtri in kako delujejo?

Voda prekriva skoraj tri četrtine površine našega planeta in je ključnega pomena za zagotavljanje obstoja človeštva in življenja nasploh. A voda v naravi je v veliki meri neprimerna za pitje – veliko večino vode predstavljajo slana morja, od preostalega 3,5% pa je večina v obliki ledu. Ostane nam le okoli 0,7% tekoče vode v obliki rek, jezer in drugih vodotokov. A tudi ta voda ni povsem primerna za pitje, saj moramo najprej poskrbeti, da je voda čista in ne vsebuje neželenih vsiljivcev. Za to poskrbijo čistilne naprave in vodni filtri, ki vodovodne vode očistijo in nato pošiljajo naprej v gospodinjstva. Voda gre tako skozi vrsto filtrov preden pride do zadnjega pasivnega filtra na koncu pipe.

Filtri, ki zagotavljajo čistočo vode iz pipe, so namenjeni predvsem temu, da iz vode izločijo večje sedimente in s kemičnim filtriranjem zagotovijo primerno kemično sestavo vode, ki priteče iz pipe. Vsiljivce zaustavljajo z bolj ali manj finimi mrežami, ki prepustijo le tekočino, pa tudi z drugimi snovmi, ki iz vode na različne načine izločijo škodljive dodatke. Kljub filtriranju vodovodne vode pa pogosto opažamo, da skozi pipe priteka sicer pitna, a ne povsem čista voda.

To se opazi po neobičajnem okusu vode ali po spremembi v bistrosti, redko tudi po vonju. Razlike so pogosto zelo majhne in za marsikoga neopazne, z vidika čistoče pa v okviru dopustnega. Za dodatno prečiščevanje vode se v teh primerih uporabljajo naprednejši filtri za vodo, ki uporabljajo nekoliko drugačne metode. Med temi gre izpostaviti molekularni filter, ki z metodo reverzne osmoze skozi filter prepusti le molekule vode, vse ostalo pa preusmeri v odtok. Takšni filtri nudijo bistveno bolj čisto vodo, ki se v gospodinjstvu, gostinstvu in industriji uporablja v različne namene. Napredni vodni filtri se priporočajo vsem uporabnikom, tako da jih vedno bolj pogosto najdemo tudi v povsem običajnih gospodinjstvih.…

Read More